Bel ons en leg uw vraag voor: 070 - 212 1904

Actuele stellingen over vluchtelingen en asielzoekers

Stellingen om te debatteren over vluchtelingencrisis

Dit artikel plaatsten we oorspronkelijk op 29 september 2015. Omdat het thema nog steeds actueel is hebben we deze pagina begin 2019 vernieuwd. Organiseert u een debat over vluchtelingen en migratie? Neem dan contact met ons op voor de organisatie van een Lagerhuis debat, dé manier om de thematiek toegankelijk te maken voor alle betrokkenen. 

Al enkele jaren beheerst de vluchtelingencrisis het Europese en nationale nieuws. Nederlandse overheden en organisaties zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) hebben de handen vol aan de opvang van vluchtelingen en andere asielzoekers. Zij worden ondersteund door talloze vrijwilligers die mensen helpen om zich thuis te voelen in Nederland. Wil je debatteren over deze thematiek? Wij presenteren je zes stellingen met een inleiding die zich lenen voor een scherp debat. De stellingen gaan in op verschillende aspecten van de opvang van vluchtelingen en migranten.

Stelling 1
Veel Nederlanders willen zich inzetten om vluchtelingen te helpen. Zij doen dit bijvoorbeeld via inzamelingsacties voor kleding of andere spullen, als buddy om de taal te leren of door te ondersteunen met praktische zaken zoals het invullen van formulieren. Tegelijkertijd begint Nederland met een proef voor de maatschappelijke diensttijd voor jongeren en volwassenen tussen de 15 en 30 jaar. De stelling luidt: De maatschappelijke diensttijd voor jonge Nederlanders moet worden ingezet om vluchtelingen te helpen integreren. 

Stelling 2
In het regeerakkoord staat dat het bestaande kinderpardon niet zou worden aangepast. In januari 2019 is er desondanks een nieuw akkoord gekomen tussen de coalitiepartijen dat er waarschijnlijk toe zal leiden dat honderden kinderen die hier al jaren wonen alsnog in Nederland mogen blijven. Onderdeel van het akkoord is ook dat Nederland minder vluchtelingen opvangt uit oorlogsgebieden. Deze mensen zijn op de vlucht voor oorlog of geweld, en het aantal mensen uit deze groep dat Nederland verwelkomt gaat van 750 naar 500 per jaar. De stelling luidt: Het akkoord over het kinderpardon is een goed besluit. 

Stelling 3
Wanneer asielzoekers een verblijfsvergunning ontvangen en dus in Nederland mogen blijven worden zij door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) toegewezen aan een Nederlandse gemeente. De gemeente waaraan een asielzoeker is toegewezen moet binnen 12 weken passende woonruimte vinden. Hierdoor krijgen asielzoekers voorrang op andere woningzoekenden in de gemeente. Omdat er krapte is op de woningmarkt, met veel mensen die een betaalbare woning zoeken, roept dit spanning op. De stelling luidt: Asielzoekers moeten geen voorrang meer krijgen op huurwoningen.

Stelling 4
De afgelopen jaren zijn vele duizenden migranten verdronken in zee tijdens hun poging om per boot Europa te bereiken. Ondanks de gevaarlijke overtocht kiezen nog steeds veel mensen ervoor om per boot naar Europa te komen. Deze boten zijn vaak overvol en amper zeewaardig. Wanneer drenkelingen worden gered door grotere schepen komt het voor dat deze schepen de toegang tot Europese havens wordt geweigerd. Het reddingsschip de Aquarius stopte uiteindelijk haar activiteiten vanwege de druk vanuit Europa. De stelling luidt: Europa heeft de plicht om drenkelingen te redden en op te vangen in de EU. 

Stelling 5
Het Griekse eiland Lesbos is berucht om de moeilijke omstandigheden waaronder vluchtelingen en migranten leven. De verschillende opvanglocaties bieden veel te weinig voorzieningen voor de vele duizenden mensen die er wonen. Het leidde tot initiatieven zoals “Movement on the Ground” en “Because we Carry” waarbij Nederlanders zich in Griekenland inzetten en bijvoorbeeld dekens en babyspullen uitdelen, activiteiten organiseren en in Nederland fondsen werven voor vluchtelingen. De VN-Vluchtelingenorganisatie UNHCR dringt er intussen op aan dat de Griekse overheid de situatie verbetert. De stelling luidt: De verantwoordelijkheid voor de situatie op Lesbos en andere eilanden ligt bij de Griekse overheid. 

Stelling 6
Hogeschool InHolland heeft laten weten vluchtelingen met een verblijfstatus te willen helpen om de diploma’s die zij behaald hebben in hun land van herkomst om te zetten in een Nederlands diploma: het valideren van diploma’s. Met een erkend diploma is het gemakkelijker om een baan te vinden in Nederland. Daarnaast is het in Nederland voor een aantal beroepen verplicht om een erkend diploma te hebben om het beroep te mogen uitoefenen. Om een diploma te valideren moeten specialisten onderzoeken wat de waarde van een buitenlands diploma is ten opzichte van een Nederlands diploma. De stelling luidt: Alle Nederlandse hogescholen en universiteiten moeten worden verplicht vluchtelingen te helpen met het valideren van hun diploma’s.

Meer stellingen zijn te vinden op onze speciale stellingen pagina. Bekijk ook de informatie over het Lagerhuis debat om het debat over vluchtelingen en migranten tot een succes te maken. 

Comments are closed.

Scroll to Top
English