Bel ons en leg uw vraag voor: 070 - 212 1904

Actuele stellingen over vluchtelingen en asielzoeker problematiek

Stellingen om te debatteren over vluchtelingencrisis

Momenteel beheerst de vluchtelingencrisis het Europese en nationale nieuws. Overheden en NGO’s hebben de handen vol aan de verwerking en opvang van de vluchtelingenstromen. Wil je debatteren over deze problematiek? Wij presenteren je zes stellingen met een inleiding die zich lenen voor een scherp debat. De stellingen gaan in op verschillende onderdelen van de vluchtelingencrisis.

Stelling 1
Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) doet een beroep op veel gemeenten om extra vluchtelingen op te vangen. Door de groeiende stroom vluchtelingen zijn veel reguliere opvangplekken echter vol. Gemeenten gaan daarom op zoek naar andere oplossingen om vluchtelingen tijdelijk onder te kunnen brengen. Onder andere in Haarlem en Arnhem worden enkele honderden vluchtelingen tijdelijk opgevangen in leegstaande gevangenissen. De stelling luidt: Een leegstaande gevangenis is een geschikte plek om vluchtelingen tijdelijk op te vangen.

Stelling 2
Veel Nederlanders willen zich inzetten om vluchtelingen te helpen. Op Facebook ontstond het initiatief ‘Ik ben een gastgezin voor een vluchteling.’ Mensen kunnen zich hierbij aanmelden wanneer zij hulp willen bieden aan vluchtelingen. Dit kan hulp zijn met praktische zaken zoals het invullen van formulieren maar ook het verwelkomen van een vluchteling bij je thuis voor bijvoorbeeld een kopje koffie. Een deel van de mensen heeft aangegeven daadwerkelijk tijdelijk vluchtelingen in huis te willen nemen. De stelling luidt: Het is een goed idee als Nederlandse gezinnen vluchtelingen thuis opvangen.

Stelling 3
Wanneer asielzoekers een verblijfvergunning ontvangen en dus in Nederland mogen blijven worden zij door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) toegewezen aan een Nederlandse gemeente. De gemeente waaraan een asielzoeker is toegewezen moet binnen 12 weken passende woonruimte vinden. Hierdoor krijgen asielzoekers voorrang op andere woningzoekenden in de gemeente. Tweede Kamerlid Joram van Klaveren wil de plicht voor gemeenten om woonruimte voor asielzoekers te verzorgen afschaffen waardoor asielzoekers niet langer voorrang krijgen voor een huurwoning. De stelling luidt: Asielzoekers moeten geen voorrang meer krijgen op huurwoningen.

Stelling 4
Vele duizenden vluchtelingen proberen per boot Europa te bereiken. Mensensmokkelaars brengen vluchtelingen tegen betaling naar Europa met boten die vaak niet zeewaardig zijn. Al meer dan 2.000 mensen hebben dit jaar die overtocht niet overleefd. Ondanks de gevaarlijke overtocht kiezen nog steeds veel vluchtelingen ervoor om per boot naar Europa te komen. De stelling luidt: Nederland moet meehelpen aan veilig vervoer van vluchtelingen naar Europa.

Stelling 5
Als vluchtelingen aankomen in Nederland zijn zij vaak al door zeven veilige landen heen gereisd, stelt fractievoorzitter Halbe Zijlstra van de VVD. Hij zegt dat vluchtelingen er vaak voor kiezen door te reizen naar Nederland vanwege de uitgebreide sociale voorzieningen en economische situatie in ons land. De fractievoorzitter pleit er voor de opvang van vluchtelingen sober in te richten. Met sobere opvang wordt bedoeld dat vluchtelingen bijvoorbeeld in containerwoningen worden opgevangen, dat zij minder toelages, minder leefgeld en alleen absoluut noodzakelijke medische zorg krijgen. Hiermee wil de fractievoorzitter het minder aantrekkelijk maken voor vluchtelingen om naar Nederland te komen om zo de grote stroom vluchtelingen die ons land binnenkomt te verminderen. De stelling luidt: Nederland moet vluchtelingen opvangen op absoluut minimumniveau.

Stelling 6
Hogeschool InHolland heeft laten weten vluchtelingen met een verblijfstatus te willen helpen om de diploma’s die zij behaald hebben in hun land van herkomst om te zetten in een Nederlands diploma: het valideren van diploma’s. Met een erkend diploma is het gemakkelijker om een baan te vinden in Nederland. Daarnaast is het in Nederland voor een aantal beroepen verplicht om een erkend diploma te hebben om het beroep te mogen uitoefenen. Om een diploma te valideren moeten specialisten onderzoeken wat de waarde van een buitenlands diploma is ten opzichte van een Nederlands diploma. De stelling luidt: Alle Nederlandse hogescholen en universiteiten moeten worden verplicht vluchtelingen te helpen met het valideren van hun diploma’s.

Meer stellingen zijn te vinden op onze special stellingen pagina.

Comments are closed.

Scroll to Top
English