Bel ons en leg uw vraag voor: 070 - 212 1904

Ethische vraagstukken besproken in debatten op Universiteit Twente

Ethische kwesties lenen zich goed voor debat

Tweedejaars studenten van de opleiding Biomedische Technologie van de Universiteit Twente hebben onder begeleiding van Het Debatbureau gedebatteerd over verschillende ethische vraagstukken. Dit programma maakt onderdeel van hun opleiding, waarbij de studenten voorafgaand een debetworkshop kregen om inzicht te verkrijgen in debat- en argumentatietechnieken.

De studenten oordelen erg positief over het programma. Het debatteren helpt hen bij het verkrijgen van inzicht in ethische kwesties en in het bijzonder de verschillende perspectieven hierop. Tevens verbeteren zij via dit debatproject hun eigen presentatievaardigheden met een werkvorm die aan de universiteit weinig gebruikt wordt.

Stellingen waren onder meer: “Wetenschappers hoeven geen maatschappelijke verantwoording af te leggen zolang onduidelijk is hoe stamcelonderzoek zal worden toegepast” en “Stamceltherapie dient enkel beschikbaar te zijn voor patiënten die hun ziektes niet te danken hebben aan de eigen leefstijl”. Doel is om in 2016 het programma opnieuw aan te bieden met verschillende actuele stellingen over ethische dilemma’s.

Comments are closed.

Scroll to Top
English