Bel ons en leg uw vraag voor: 070 - 212 1904

Spoedcursus Politiek # 39: Geschiedenis van het Binnenhof

Binnenhof heeft een rijk verleden

Het Binnenhof is de plek waar het machtscentrum van de Nederlandse politiek is gevestigd. Ons land is één van de weinige landen ter wereld waar het parlement niet in de hoofdstad is gevestigd. Het Binnenhof heeft een lange geschiedenis waar we u een korte schets van willen geven.

Het ontstaan

Over het ontstaan van het Binnenhof is weinig bekend dat met zekerheid vaststaat. Het oudste gebouw zou er al voor 1230 hebben gestaan. Hier ligt ook de basis van het ontstaan van het politieke centrum. De graven van Holland hadden tot aan het midden van die eeuw namelijk geen vaste verblijfplaats. Zij waren voortdurend onderweg. Niet alleen om bestuurlijke, juridische en financiële zaken te regelen, oorlog te voeren of om aan hun religieuze verplichtingen te voldoen, maar ook voor plezier en ontspanning. In 1229 liet graaf Floris IV een nieuw huis, eigenlijk een hof, bouwen. Zijn zoon, graaf Willem II, gaf opdracht om zijn ouderlijk huis uit te bouwen tot het gebouw dat nu nog altijd bekend is als de Ridderzaal.

Het Binnenhof ontwikkelde zich vanaf de 17e eeuw tot het politieke en bestuurlijke centrum van de Republiek der Nederlanden. De Eerste en Tweede Kamer kregen er hun onderkomen en onze ministers-presidenten werken al sinds 1849 vanuit het Torentje. Het gehele Binnenhof is UNESCO monument en het is tegenwoordig nauwelijks voor te stellen dat in 1863 stemmen opgingen om het Binnenhof af te breken. Er was in 1848 namelijk een nieuwe grondwet aangenomen en het was in de ogen van het parlement een goed idee om een nieuw machtscentrum te bouwen. Dit om te benadrukken dat de macht niet meer bij de koning en de ministers lag, maar bij de Eerste en Tweede Kamer. De inwoners van Den Haag kwamen echter met succes in opstand tegen deze plannen.

Eén van de pronkstukken van het Binnenhof is de Trêveszaal. De plek waar tegenwoordig het kabinet elke vrijdag vergadert. De bouw van deze zaal gebeurde op verzoek van Johan van Oldenbarnevelt om zo een geschikte zaal te hebben om tijdens de Tachtigjarige Oorlog onderhandelingen te kunnen voeren. Die onderhandelingen hebben toen tot het Twaalfjarig Bestand van 1609 geleid. Trêve is het Franse woord voor wapenstilstand. Als buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders op officieel bezoek in Nederland zijn, heeft de minister-president nu de mogelijkheid om met hen te lunchen of te dineren in de Trêveszaal.

Tot slot

Een leuke wetenswaardigheid: vroeger heeft er een tramlijn over het Binnenhof gelopen. Begin vorige eeuw is deze tramdienst afgeschaft. Weinig mensen weten ook dat het Binnenhof eeuwenlang omringd werd door grachten. Tegenwoordig is van al dat water alleen de Hofvijver overgebleven en een klein stukje gracht naast het Torentje. Toen de grachten nog niet gedempt waren was het bijvoorbeeld mogelijk om naar Delft te varen.

In 2013 verschijnt er een uitgebreid onderzoek over de geschiedenis van het Binnenhof tijdens het jaar waarin ons Koninkrijk 200 jaar bestaat. Dan vast nog veel meer interessant nieuws over het Binnenhof.

 
Een beeld van het Binnenhof in de tijd dat er nog een tramlijn was

Comments are closed.

Scroll to Top
English