Bel ons en leg uw vraag voor: 070 - 212 1904

Iedereen wil innovatie, maar wie komt er echt aan toe?

Het Innovatiedebat maakt in korte tijd innovatiekansen inzichtelijk

innovatie-debatInnovatie is voor bedrijven en organisaties van levensbelang om in de toekomst relevant te blijven. Toch viel mij in gesprekken met tal van medewerkers en ondernemers op hoe weinig aandacht er is voor dit onderwerp in de reguliere bedrijfsvoering.

Iedereen weet dat veranderen en innoveren noodzakelijk is, maar de dagelijkse praktijk vergt zoveel aandacht dat het er maar weinig van komt. Innoveren kost natuurlijk ook de nodige energie. Je moet continu alert zijn op bewegingen in de maatschappij en de tijdsgeest goed weten aan te voelen om hier in de onderneming iets mee te doen. Maar het is bittere noodzaak, bedrijven die stilstaan in deze snel veranderende wereld zullen hoogstwaarschijnlijk op de langere termijn niet overleven. Daarnaast is innoveren ook bijzonder leuk! Het geeft medewerkers uitdaging, vertrouwen in eigen kunnen en uit onderzoek blijkt nog eens dat innovatieve ondernemingen winstgevender zijn dan bedrijven die niet innoveren.

Innovatieve ondernemingen zijn winstgevender dan bedrijven die niet innoveren.

Om ondernemers de mogelijkheid te geven om in korte tijd de innovatiekansen inzichtelijk te maken heb ik met mijn collega’s van Het Debatbureau het speciale programma Het Innovatiedebat ontwikkeld. Aan de hand van onze succesvolste werkvormen inspireren en activeren we medewerkers om nieuwe ideeën te ontwikkelen én uit te voeren. Onder onze leiding wordt gesproken over proces- en productinnovatie, hebben we oog voor nieuwe verdienmodellen en kijken we naar de blinde vlekken die iedereen mist. Dit alles doen we met de experts die er de meeste kijk op hebben: de medewerkers. Het belang van de werkvloer wordt door hoogleraar Clayton Christensen van Harvard Business School onderschreven. Hij schreef negen boeken over innovatief ondernemerschap en zegt: “De meeste ideeën voor nieuwe producten of activiteiten ontstaan onder in de organisatie. Bij de middle managers ontstaat er echter vaak een probleem, zij kunnen niet elk idee meenemen naar hun leidinggevenden: ze moeten keuzes maken. Ze gaan met slechts een of twee ideeën naar hun bazen, die denken de beste ideeën te horen. Dit gebeurt overal. Niet de meest ervaren mensen oordelen over de beste ideeën, maar de mensen in het midden.”

In een middag kunnen er al grote resultaten worden geboekt, zo bleek uit eerdere ervaringen. Bovendien wordt met Het Innovatiedebat de noodzaak om te blijven vernieuwen voor iedereen duidelijk. Zo kan er een structureel gesprek op gang worden gebracht en ontstaat er kennisuitwisseling tussen collega’s, zelfmotivatie en een uitdagender ondernemingsklimaat. Daarbij is het goed om met elkaar te debatteren; uit onderzoek blijkt dat managers die beter en langer luisteren worden meer vertrouwd en gewaardeerd.

Ook benieuwd hoe wij innovatie in uw organisatie een zetje kunnen geven? Mail mij of bel ons via 070 – 212 1904. We verzorgen dit programma op locatie en altijd met een programma op maat. Waarbij ook wij onszelf blijven vernieuwen!

Frits Bloemberg

4,2 % van de omzet van bedrijven wordt geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling

[su_progress_pie percent=”4″ text=”4,2%” fill_color=”#4a1d48″]

Comments are closed.

Scroll to Top
English