Bel ons en leg uw vraag voor: 070 - 212 1904

Open debattraining voor raadsleden

Verbeter uw debatvaardigheden en versterk het debat in de raad

Dit najaar organiseert Het Debatbureau een speciaal ontwikkelde open debattraining voor raadsleden. Tijdens deze training leert u uw standpunt naar voren te brengen, in debat te gaan met collega raadsleden en meer resultaat te behalen met uw inbreng. De debattraining met open inschrijving vindt vijf keer plaats, verspreid over het land. Mis het niet!

Voor raadsleden is een goede debatvaardigheid van groot belang voor een succesvolle raadsperiode. Uit onderzoek van Het Debatbureau onder bijna 700 raadsleden is gebleken dat raadsleden hun debatvaardigheid waarderen met een 6,8 gemiddeld en de kwaliteit van het gevoerde debat in de eigen gemeenteraad waarderen met een 6. Het Debatbureau biedt raadsleden de kans om hun debatvaardigheid te versterken en bij te dragen aan het lokale debat.

Inhoud van de training debatteren

Onze trainers staan bekend om hun persoonsgerichte aanpak. Voorafgaand wordt een online intake verspreid onder de deelnemers waardoor het programma wordt toegespitst op de leervragen van de groep.
Wij geven veel persoonlijke feedback waar raadsleden in de praktijk mee verder kunnen. Deze werkwijze waarderen onze klanten in het openbaar bestuur, onze trainers scoren in evaluaties een 8,7 gemiddeld. De volgende aspecten komen in de training aan bod:

  • Het voorbereiden van een debat in commissie of raad
  • Het overtuigend presenteren van een standpunt
  • Het gebruiken en doorzien van retorische technieken
  • Houding, stemgebruik en non-verbale communicatie
  • Scherp, bondig en krachtig formuleren
  • Doelgericht interrumperen en interrupties voorbereiden
  • Het debat gebruiken om draagvlak te verwerven

Trainingsdata 2018

U heeft de keuze uit vijf trainingsdata en locaties in heel het land.

– Regio Noord: Zwolle, zaterdag 13 oktober 2018 (Stadscafé Blij aan de Grote Markt).
– Regio Zuid: Eindhoven, zaterdag 27 oktober 2018.
– Regio Midden: Utrecht, zaterdag 3 november 2018 (UCK aan het Domplein).
– Regio Randstad Zuid: Den Haag, zaterdag 10 november 2018 (Barlow aan het Plein).
– Regio Randstad Noord: Amsterdam, zaterdag 17 november 2018.

Alle trainingen vinden plaats van 09.30 – 13.30 uur. De kosten voor deelname aan een van de trainingen (inclusief BTW en met koffie, thee en lunch) bedragen € 250,- per persoon. Er wordt gewerkt in kleine groepen zodat persoonlijke aandacht is gegarandeerd.

Op onze trainingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Wij behouden ons het recht voor om bij onvoldoende inschrijven de training te annuleren.

powered by Typeform
Scroll to Top
English