Bel ons en leg uw vraag voor: 070 - 212 1904

Organisatie en gespreksleiding debat voor Vereniging Eigen Huis

Debat over actuele ontwikkelingen op de woningmarkt

Voor de Vereniging Eigen Huis verzorgden we de gespreksleiding van een Lagerhuis debat met de leden van de ledenraad. Ook ontwikkelden we de stellingen. Het debat was voor de vereniging een manier om actuele kwesties te bespreken met het doel om inzicht te krijgen in de mening van de deelnemers.

Onder meer de volgende vragen kwamen in het debat aan bod: Moet de ledenraad van Vereniging Eigen Huis uit meer jonge mensen bestaan? Moet de vereniging een eigen bank beginnen? Moet de vereniging ook niet-woning gerelateerde producten en diensten aanbieden? Het oprichten van een eigen bank ging de meeste leden te ver, maar over de andere onderwerpen waren de meningen verdeeld.

De Ledenraad van Vereniging Eigen Huis wordt gevormd door minimaal 30 en maximaal 50 leden en fungeert als klankbord voor de algemeen directeur. Alle betrokkenen kijken met plezier terug op de ochtend waarin veel meningen gehoord zijn.

Lagerhuis debat voor de Vereniging Eigen Huis

Comments are closed.

Scroll to Top
English