Bel ons en leg uw vraag voor: 070 - 212 1904

Organiseren van een dialoog

Een dialoog is handig wanneer het debat minder bruikbaar is


Een debat geeft scherp inzicht in de argumenten wanneer partijen van mening verschillen. In de politiek dé vorm om tot een besluit te komen, maar voor organisaties niet altijd de beste methode om iets te analyseren en besluiten te nemen. Een scherp debat kan immers de tegenstellingen vergroten waardoor een oplossing niet wordt bevorderd. Daarom is het voeren van een dialoog een erg geschikte methode wanneer er meerdere partijen in het spel zijn en het optimale besluitvormingsproces wordt nagestreefd.

“Argumenten moet men wegen, niet tellen”

Achtergronddialoog

Het voeren van een dialoog kent een andere startpositie dan een debat. Het oog voor wederzijdse belangen, openstaan voor iedere oplossing en investeren in de onderlinge relatie is van groot belang. Ook worden vooroordelen begraven en probeer je door te luisteren samen op een hoger plan te geraken. Wij begeleiden een dergelijk proces met het doel om te komen tot optimale betrokkenheid voor alle betrokkenen. Deze methode vraagt een grote mate van openheid van de deelnemers en vraagt een tijdsinvestering, maar bevordert het uiteindelijke resultaat. Waar er bij een debat een sterke focus kan liggen op overtuigen, draait het bij de dialoog meer om evenwicht en de kracht van het argument. Of zoals Marcus Tullius Cicero lang geleden zei: “Argumenten moet men wegen, niet tellen.” Een dialoog werkt verrijkend doordat er voor ieders standpunt ruimte is en er nieuwe inzichten ontstaan. Zo besteedde Nelson Mandela zijn hele leven aan het principe van de dialoog en de kunst van het luisteren en spreken met anderen. Door het aangaan van de dialoog is het mogelijk om verschillen te overbruggen en het onderling begrip te vergroten.

Werkwijze

Wij beschikken over deskundige procesbegeleiders die de dialoog als uitgangspunt hanteren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan rondetafelgesprekken om belangentegenstellingen te overwinnen, verandertrajecten, besluitvormingsprocessen of inspraak van burgers. Met de door ons ontwikkelde modellen geven we u inzicht in de juiste aanpak, begeleiden het gesprek en betrekken alle deelnemers bij het proces. Onze werkwijze kenmerkt zich door:

  • Deskundige begeleiding en voorzitterschap
  • Structuur en duidelijkheid in het proces
  • Oog voor de positie van betrokken partners
  • Focus voor optimale besluitvorming
  • Intensieve aandacht voor de inhoud en de kern van de zaak

Interesse?

Wij zijn u graag van dienst om binnen uw organisatie de dialoog te bevorderen. Neem voor meer informatie contact met ons op. Wij doen u graag een vrijblijvend op maat samengesteld voorstel.

 

Nelson Mandela gebruikte de dialoog consequent.

Scroll to Top
English