Bel ons en leg uw vraag voor: 070 - 212 1904

Voorzitterstraining

Training in het voorzitten van een vergadering of debat voor commissievoorzitters

Voor gemeenteraadsleden of Statenleden die tevens commissievoorzitter zijn bieden wij een speciale voorzitterstraining aan. Hierin worden de (plaatsvervangend) commissievoorzitters getraind in het leiden en voorzitten van een commissie- of raadsvergadering. Dit is een belangrijke vaardigheid in de politiek, want een voorzitter geeft leiding en sturing aan het debat en dient dit onafhankelijk te doen. Voorzitters dienen het debat te stimuleren, toe te zien op naleving van de regels en procedures en besluitvorming inzichtelijk te laten verlopen. 

Inhoud

De training beoogt de voorzitterskwaliteiten verder te ontwikkelen en een sterker inzicht te creëren in de vergaderorde, het politiek debat én de rol van de voorzitter hierin.  In het programma komen o.a. de volgende zaken aan bod:
Voorzitterstraining Het Debatbureau

  • Een commissievergadering effectief voorbereiden en leiden
  • Het debat stimuleren, controleren en versterken
  • Het Reglement van Orde toepassen
  • Omgaan met spreektijden, termijnen en procedures
  • Toewerken naar besluitvorming
  • Werken met verschillende typen vergaderingen
  • Binden en verbinden met deelnemers aan de vergadering, bezoekers en media
  • Persoonlijke vragen en feedback

Er wordt uitgebreid stilgestaan bij belangrijke aspecten van de voorzittersrol. Op welke wijze kan de voorzitter strategisch opereren in een politieke context en goede randvoorwaarden creëren voor de vergadering? Tevens is aandacht voor het effectief opereren van een voorzitter, d.w.z. het bewaken van de tijd, het sturen op een adequaat verloop van het debat en bereiken van een conclusie nadat een agendapunt is behandeld. Het is vaak ook belangrijk dat plaatsvervangend voorzitters kunnen oefenen met hun rol als voorzitter aangezien zij niet altijd ervaring op hebben kunnen doen in deze rol.

Resultaat

Na afloop van de voorzitterstraining zijn de deelnemers zich beter bewust van de rol van de voorzitter in een politiek debat en hebben zij meer middelen om te sturen op een adequaat verloop van het debat, het bewaken van de tijd en bereiken van een conclusie nadat een agendapunt is behandeld. Ook weten zij hoe het debat te stimuleren en de besluitvorming inzichtelijk te laten verlopen voor buitenstaanders.

Deelnemers waarderen de training met een 8,8 gemiddeld. Commissievoorzitters groeien met behulp van onze trainingen in hun rol en voelen zich zekerder tijdens vergaderingen.

We hebben met de voorzitters een evaluatieoverleg gehad. Ze zijn allemaal enthousiast over de training en ze hebben deze als nuttig ervaren. Als positieve punten zijn o.a. genoemd: het rollenspel, het wat langer stilstaan bij praktijkvoorbeelden en de eigen inbreng vooraf, en het kritisch op elkaar mogen reageren. We merken ook dat ze wat zelfverzekerder de avonden in zijn gegaan de afgelopen keer, omdat ze afspraken over uniformiteit e.d. hebben gemaakt. Ook spreken ze elkaar aan op positieve en negatieve punten, dus de training heeft zeker al bijgedragen aan het krachtig optreden én het vormen van een team.
Mevr. T. Veuskens, griffie Gemeente Eindhoven

Interesse?

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie of het inplannen van een training.

Voorzitterstraining van Het Debatbureau
Het voorzitterschap vraagt om speciale vaardigheden.

Scroll to Top
English