Bel ons en leg uw vraag voor: 070 - 212 1904

Debatteren voor het basisonderwijs

Ook op de basisschool met debatteren aan de slag

Sinds 2006 zijn scholen wettelijk verplicht aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale integratie. Veel scholen zijn op zoek naar een goede manier om burgerschapsvorming te integreren in de dagelijkse lespraktijk. Burgerschap betekent dat leerlingen zich op school bezighouden met thema’s zoals bijvoorbeeld democratie, grondrechten en gelijkheid. Wij kunnen uw school van hulp zijn bij een toegankelijke inpassing van burgerschapsvorming in de les. We bieden trainingen aan die hier speciaal voor zijn ontwikkeld en bieden lesmateriaal om te gebruiken in uw eigen lessen.

Burgerschap

Op het gebied van burgerschapsvorming werken we nauw samen met de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO). Zo hebben we een speciale Leerlijn Debatteren voor het basisonderwijs ontwikkeld. Deze leerlijn voorziet in de behoefte om debatteren een vaste plaats te geven in het onderwijsprogramma. In het verleden hebben we voor veel scholen debatten georganiseerd waarbij leerlingen op een originele manier in gesprek gaan over actuele thema’s. Eén van de criteria waarop de onderwijsinspectie toetst is of u de school gebruikt als oefenplaats voor democratie. Debatteren is daarom bij uitstek geschikt om te doen met uw leerlingen.

Meer informatie over de Leerlijn Debatteren vindt u op de website www.leerlijndebatteren.nl U kunt daar ook een bestelling plaatsen, het materiaal kost slechts € 195,- inclusief BTW en verzending. Bij ons kunt u ook een bestelling plaatsen voor de praatstok die door veel docenten wordt gebruikt in de kleuterklas.

Debattoernooien met kinderen

Voor onderwijsorganisaties, gemeenten, provincies en tal van andere partijen organiseren we debattoernooien en -wedstrijden met basisschool leerlingen. Mocht u hier meer over willen weten, neem dan contact op.

Lees verschillende reacties van docenten over debatteren in de les

 

“Debatteren in het basisonderwijs is voor ons enorm waardevol. Wij debatteren nu wekelijks.”

 

Coby Wilschut, Roosendaal

 

“De Leerlijn Debatteren is erg inspirerend en vol praktische tips voor leraren.”

 

Bert Loode, Zwolle

debatteren-basisonderwijs

fotokinderdebat
Scroll to Top
English