Bel ons en leg uw vraag voor: 070 - 212 1904

Leerlijn Debatteren voor het basisonderwijs

Debatteren met kinderen op de basisschool!

Debatteren met leerlingen op de basisschool: vanaf nu kan het met behulp van de Leerlijn Debatteren. De Stichting Leerplan Ontwikkeling en Het Debatbureau hebben een Leerlijn Debatteren ontwikkeld voor het primair onderwijs. De Leerlijn Debatteren bevat tal van oefeningen om in het basisonderwijs debatteren te gebruiken in het lesprogramma. Vanaf groep 1 t/m groep 8 worden concrete oefeningen gegeven die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de vaardigheden die nodig zijn om een debat te kunnen voeren. De publicatie bestaat zowel uit voorbeeldlessen als uit een leerplankundige onderbouwing. Het materiaal is zodanig ontworpen dat u de lessen kunt uitvoeren binnen uw bestaande lesprogramma. U kunt de Leerlijn Debatteren bestellen voor € 195,-. Bekijk ook de flyer met meer informatie.

Burgerschapsvorming

De leerlijn debatteren is ontwikkeld in het perspectief van burgerschapsvorming en geeft een concrete invulling aan de school als oefenplaats van democratie. Het debatteren is een vorm die onlosmakelijk verbonden is met het functioneren van de democratische rechtsstaat: de vrijheid van meningsuiting, het omgaan met tegenstellingen en het vreedzaam oplossen van conflicten. Daarnaast is het debat een didactische werkvorm waarin meerdere vaardigheden worden aangeleerd en vooral actief worden toegepast die eveneens bij burgerschapsvorming centraal staan. De Leerlijn Debatteren is daarmee een ideaal middel om invulling te geven aan burgerschapsvorming op uw school.

Inhoud

Het materiaal is onder begeleiding van SLO ontwikkeld en toegepast op vijf basisscholen. De leerkrachten en leerlingen zijn enthousiast over het product. Er is in de leerlijn rekening gehouden met de ontwikkelstadia die kinderen doorlopen in de basisschool. Per klas is een aantal individuele doelen en vaardigheden uitgewerkt die uiteindelijk tot doel hebben om een volwaardig debat te voeren in groep acht. Per leerjaar worden voorbeeldlessen gegeven die gebruikt kunnen worden in de lespraktijk. Door de duidelijke opbouw is de voorbereidingstijd per leerjaar beperkt.

Toepassing en scholing

Naast gebruik van het materiaal in de les kunt u ook denken aan andere toepassingen met debatteren. Zo zijn er verschillende scholen die debattoernooien organiseren. Dit kan bijvoorbeeld een interessante activiteit zijn met andere scholen binnen uw gemeente. Het Debatbureau organiseert diverse debattoernooien en kan ook uw school bijstaan in het opzetten van een debatwedstrijd. Het Debatbureau kan ook een training verzorgen op uw school waarin de leerlijn wordt gepresenteerd en er geoefend wordt met debatteren. Zo krijgt het team een goed beeld van de werkwijze bij een debat en kan er worden ingegaan op het gebruik van het materiaal in de les. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact met ons op.

Bestel de Leerlijn Debatteren

Medio 2010 is de Leerlijn Debatteren officieel gepresenteerd in Den Haag. De leerlijn is, na twee demonstratiedebatten, overhandigd aan Tweede Kamerlid Sander de Rouwe. Onderstaand een video impressie van de debatten die de leerlingen hebben gevoerd tijdens de officiële presentatie.

Gelukkige leerlingen na winst van een debattoernooi

Scroll to Top
English