Bel ons en leg uw vraag voor: 070 - 212 1904

Debatanalyse

Voor het in kaart brengen van debatvaardigheden en persoonlijke effectiviteit

Het is handig om inzicht te hebben in de verbeterpunten van een politiek debat. Of het nu gaat om de gemeenteraad, Provinciale Staten of de Tweede Kamer: altijd kan een debat of vergadering nóg beter worden gevoerd. Wij maken analyses van politieke vergaderingen waarbij onder meer wordt gekeken naar de debatvaardigheden van de deelnemers en de persoonlijke effectiviteit tijdens de vergadering. Door middel van observatie vellen we een oordeel over de mate waarin de deelnemers in staat zijn om hun boodschap met kracht over te brengen, met anderen het debat aan te gaan en hier resultaat mee te boeken.

Bij de observatie wordt de vergadering bezien vanuit de positie van een toehoorder. De toegankelijkheid van het debat voor buitenstaanders is een belangrijk aandachtspunt is in het onderzoek. Een goed en begrijpelijk debat is immers ook aantrekkelijk voor burgers.

Toetsing

Om de overtuigingskracht te meten wordt gebruik gemaakt van een model dat de verschillende onderdelen die van belang zijn voor een debat in kaart brengt. Er vindt een persoonlijke ‘toets’ plaats die inzicht geeft in de zaken die goed gaan, en de zaken die verbetering verdienen. Daarnaast wordt een algemeen oordeel geveld over de vergadering, zoals de randvoorwaarden waarbinnen het debat plaatsvindt.

Om de persoonlijke effectiviteit beknopt in kaart te brengen is het begrip ‘overtuigingskracht’ opgesplitst in drie deelonderdelen. De technieken van de overtuigingskracht, die door de Oude Grieken al uitgebreid zijn beschreven, zijn in de loop der eeuwen verfijnd tot een aantal basisvoorwaarden die ook in een debat van toepassing zijn. Onze bevindingen worden na afloop teruggekoppeld met een helder verslag.

De hele kunst van het spreken is: begrepen te worden.

Confucius

 

Resultaat

Het resultaat van het onderzoek is een overzichtelijk rapport waarin duidelijk de verbeterpunten worden benoemd. Dit wordt per spreker ook in beeld gebracht met een grafisch overzicht van de persoonlijke kwaliteiten. Daarbij worden er concrete tips gegeven die het debat kunnen verbeteren. Niet alleen als het gaat om de technieken die door de deelnemers worden ingezet, maar bijvoorbeeld ook voor de werkwijze van de vergadering. Soms kunnen kleine veranderingen al leiden tot een veel beter resultaat.

Interesse?

Als u belangstelling heeft voor onze debat- en vergaderscan of voorbeelden wenst te ontvangen, neem dan vrijblijvend contact op.


 

Scroll to Top
English