Bel ons en leg uw vraag voor: 070 - 212 1904

Debattraining voor gemeenteraadsleden

Training in debatteren voor raadsleden

Onze trainingen voor raadsleden maken het debat in uw gemeente (of fractie) effectiever en publieksgerichter. Met onze vernieuwende aanpak laten we zien hoe het debat in de gemeenteraad verbeterd kan worden. Aandacht voor technieken die kunnen worden gebruikt bij een politiek debat en een analyse van het debat in uw gemeente maken hier deel van uit. Zowel voor nieuwe raadsleden als voor ervaren politici is ons programma van waarde. Lees meer over ons aanbod na de gemeenteraadsverkiezingen in de flyer.

Effectief debatteren is een onmisbare vaardigheid voor lokale politici. Speciaal voor gemeenteraadsleden biedt Het Debatbureau een training debatteren aan ter versterking van de lokale democratie.

Trainen van gemeenteraadsleden

In de introductietraining worden er diverse technieken aangereikt waar het gaat om debat, presentatie en andere overtuigingsvaardigheden. De training beoogt de deelnemers in staat te stellen om in een politieke situatie doeltreffend te overtuigen. In het programma wordt gebruik gemaakt van aansprekende praktijkvoorbeelden die dienen als onderbouwing van de theorie. Ook voor oefening is ruimte. Er wordt in het programma onder meer aandacht besteed aan de volgende zaken:debattraining gemeenteraadsleden

 • Debatteren in de gemeenteraad: een kunst met impact
 • Het overtuigend presenteren van een inbreng
 • Het gebruiken en doorzien van retorische technieken
 • Het krachtig neerzetten van een standpunt
 • Doelgericht interrumperen
 • Non-verbale communicatie
 • Binden en verbinden met burgers en bezoekers
 • Persoonlijke vragen en feedback

Verschillende debattechnieken worden uitgebreid besproken en met de deelnemers worden de vaardigheden verder ontwikkeld die nodig zijn voor een scherp politiek debat. Ook kunnen wij u van advies dienen als het gaat over de juiste randvoorwaarden om een goede debatcultuur te creëren.

Verdiepingstraining debatteren

Tevens bieden wij u de mogelijkheid om op een later moment extra training aan te bieden voor de raad als geheel of deelgroepen. Tijdens de verdiepingssessies kunnen de volgende zaken behandeld worden:

 • Het profileren van verschillende beleidsterreinen of speerpunten
 • Omgang met lokale en regionale media
 • In debat met College van B&W
 • Het houden van een interruptie die er toe doet
 • De spelregels naar je hand zetten
 • Profilering richting de kiezer

Verder organiseren we speciale sessies waarin met raadsleden gesproken wordt over zaken als de vergadercultuur, profilering van de raad als geheel richting de kiezer en de werkwijze en debatstructuur van de raad. Deze ‘raadsconferenties’ zijn altijd erg zinvol om te komen tot concrete verbeterpunten en veranderingen die de werkwijze van de raad verbeteren. Een dergelijk programma wordt altijd op maat samengesteld.

Interesse in een training debatteren?

Bel ons via 070 – 212 19 04 of vul onderstaand formulier in.

Debattraining gemeenteraad

Debattraining van gemeenteraadsleden maakt het debat in de raad beter en interessanter voor toehoorders.

Scroll to Top
English