Bel ons en leg uw vraag voor: 070 - 212 1904

Debattraining voor Provinciale Statenleden

Training in debatvaardigheden voor Provinciale Statenleden

Het Debatbureau staat provincies en Statenfracties bij in het trainen van volksvertegenwoordigers. In deze trainingen staat het debat in Provinciale Staten centraal. Ons doel is om de Statenleden zo goed mogelijk uit te rusten voor hun werk als volksvertegenwoordiger in Provinciale Staten. Iedere training wordt op maat samengesteld in overleg met de opdrachtgever, onder meer door middel van een online intake onder de deelnemers.

Introductie

In een introductieprogramma komen diverse overtuigingstechnieken aan bod waarbij er met de deelnemers gesproken wordt over het debat zoals dat in de Staten wordt gevoerd. Aan de hand van verschillende theoretische inzichten gaan we aan de slag met de praktijk. Er worden basistechnieken aangereikt in de training waarna de deelnemers zelf oefenen met verschillende zaken.

  • Debatteren in Provinciale Staten: een kunst met impact
  • Het overtuigend presenteren van een inbreng of betoog
  • Het gebruiken en doorzien van retorische technieken
  • Het krachtig neerzetten van een standpunt

Vervolg

Daarnaast kan in een vervolgprogramma aandacht worden besteed aan een effectieve invulling van een Provinciale Statenvergadering. De nadruk ligt daarbij op besluitvorming na een debat. Vervolgens komen verdiepende vaardigheden als interrumperen en vergadertechnieken terug en is er ruimte voor persoonlijke vragen en feedback.

  • Interrumperen en inspelen op onvoorziene zaken
  • Het houden van een interruptie die er toe doet
  • Het debat als middel tot besluitvorming
  • Met een debat de besluitvorming positief beïnvloeden
  • Persoonlijke vragen en feedback

De trainingen voor Statenfracties of de volledige Provinciale Staten worden op maat samengesteld. Zaken als het aantal deelnemers, de tijdsduur en het aantal bijeenkomsten worden in overleg vastgesteld.

Ervaren en deskundig

Wij hebben al veel Statenleden bijgestaan bij het uitoefenen van hun functie als volksvertegenwoordiger. Uit evaluaties blijkt dat deelnemers ervaren dat zij na de training(en) beter in staat zijn om het debat in de Staten te voeren en meer inzicht hebben in belangrijke vaardigheden als interrumperen, presenteren en het beïnvloeden van besluitvorming. Heeft u ook belangstelling voor dit programma? Neem dan contact met ons op.

Onze debattrainingen voor Statenleden kunnen rekenen op veel waardering van deelnemers.

Scroll to Top
English