Betere voorzitters leiden tot betere debatten en vergaderingen

In de dagelijkse praktijk zien wij veel mensen worstelen met het voorzitten van vergaderingen. Wie geef je hoe lang het woord? Wie begint er als eerste? Vraagt een agendapunt om een inleiding door de voorzitter of niet? Al deze vragen leiden soms tot flinke hoofdbrekens bij voorzitters. Gelukkig valt hier ook op te trainen. Net […]

Lees meer