Bel ons en leg uw vraag voor: 070 - 212 1904

Betere voorzitters leiden tot betere debatten en vergaderingen

Scholing voor voorzitters heeft bewezen rendement

In de dagelijkse praktijk zien wij veel mensen worstelen met het voorzitten van vergaderingen. Wie geef je hoe lang het woord? Wie begint er als eerste? Vraagt een agendapunt om een inleiding door de voorzitter of niet? Al deze vragen leiden soms tot flinke hoofdbrekens bij voorzitters. Gelukkig valt hier ook op te trainen. Net zoals een keeper oefent op het uittrappen van de bal, kan een voorzitter oefenen in het leiden van de vergadering.

In onze voorzitterstrainingen komen theorie en praktijk samen op een manier die de voorzitters handvatten en aanwijzingen geeft om vergaderingen op een effectieve wijze te leiden. Daarbij is het van belang dat de voorzitters zich bewust zijn van hun rol als onafhankelijk bewaker van de orde, regels en procedures. Een voorzitter dient debat te stimuleren, toe te zien op naleving van de regels en procedures en besluitvorming inzichtelijk te laten verlopen. Onze training beoogt dan ook de voorzitterskwaliteiten van deelnemers verder te ontwikkelen en een sterker inzicht te creëren in de vergaderorde. 

Praktische tips

Een van de tips is altijd weer dat een goede voorbereiding helpt! Wie zich inleest in de onderwerpen, nadenkt over wat er ingebracht kan worden en hoe deelnemers zich tot elkaar verhouden, is minder snel verrast. Ook kan de voorzitter zo tijdiger ingrijpen als de situatie hier om vraagt.

Wij geven voorzitters veel praktische handreikingen om hun taak te vervullen en laten zien hoe zij de luistervaardigheid optimaal kunnen gebruiken voor het voeren van een debat waarin argumenten worden uitgewisseld. Ook is er aandacht voor het effectief opereren van de voorzitters, d.w.z. het bewaken van de tijd, het sturen op een adequaat verloop van het debat op hoofdlijnen en bereiken van een conclusie nadat een agendapunt is behandeld.

Onze werkwijze

Onze trainers kiezen een persoonsgerichte aanpak die toegesneden is op de lokale situatie. Met verschillende oefeningen krijgen voorzitters de kans om hun vaardigheden verder te ontwikkelen. Wij geven veel persoonlijke feedback die voorzitters individueel, en als collectief, sterker maakt. Deze persoonlijke aanpak wordt door onze klanten gewaardeerd, onze trainers scoren in evaluaties een 8,7 gemiddeld. 

Interesse in onze aanpak? Neem contact met ons op.

Voorzitters in actie tijdens voorzitterstraining
Voorzitters zijn van groot belang voor een orderlijk vergaderverloop

Comments are closed.

Scroll to Top
English