Iedereen wil innovatie, maar wie komt er echt aan toe?

Innovatie is voor bedrijven en organisaties van levensbelang om in de toekomst relevant te blijven. Toch viel mij in gesprekken met tal van medewerkers en ondernemers op hoe weinig aandacht er is voor dit onderwerp in de reguliere bedrijfsvoering. Iedereen weet dat veranderen en innoveren noodzakelijk is, maar de dagelijkse praktijk vergt zoveel aandacht dat […]

Lees meer

Waarom leren debatteren en leren overtuigen tegenwoordig zo belangrijk is

De samenleving verandert in snel tempo en daarmee ook de manier hoe wij invulling geven aan ons werk. De toenemende mate van digitalisering zorgt er momenteel voor dat banen verdwijnen. Ook robots zullen in de toekomst nog veel meer werk uit handen nemen van de mens. Het wordt dus met de dag belangrijker dat werknemers beschikken over […]

Lees meer