Bel ons en leg uw vraag voor: 070 - 212 1904

Het begrip ‘motie’ is onlosmakelijk met de politiek verbonden en één van de meest gebruikte middelen voor Kamerleden. Met een motie kan een Kamerlid namelijk concreet iets bereiken, en wordt het Kamerlid in naam vaak verbonden aan het desbetreffende voorstel.

Praktijk
Moties kunnen mondeling en schriftelijk worden ingediend. Moties worden echter bijna altijd op schrift ingebracht en starten met ‘Gehoord de beraadslaging…’. Hierna volgt er een constatering of overweging van het Kamerlid om vervolgens af te sluiten met een concreet verzoek aan de regering. Moties eindigen altijd met ‘en gaat over tot de orde van de dag.’

De motie is de laatste jaren steeds populairder geworden. In 2004 werden er nog 1.309 moties ingediend, in 2007 waren het er 1.968 en vorig jaren werden er 1.734 moties ingediend. Het record deed zich voor in 2009 met 2.616 moties. Het aantal daadwerkelijk aangenomen moties ligt een stuk lager. In 2004 437, 2007 601 en vorig jaar 620. Dit betekent dat jaarlijks ongeveer een derde van de moties wordt aangenomen. Over het algemeen is het zo dat oppositiepartijen meer moties indienden dan regeringsfracties.

Gevolgen
Moties kunnen verstrekkende gevolgen hebben. Want als de regering een motie van het parlement niet uitvoert dan kan er een vertrouwenscrisis ontstaan. Het is aan de Kamer om de situatie te beoordelen en dus eventuele vervolgacties te nemen. Soms ook worden moties door het parlement aangenomen waarna later blijkt dat uitvoering niet wenselijk of haalbaar is. Zo was er dit voorjaar ophef over een motie van de PVV waarbij werd voorgesteld om de bonussen van bankiers met terugwerkende kracht voor 100% te belasten (zie het filmpje). De oppositiepartijen hadden hiermee ingestemd. Het was op voorhand al duidelijk dat deze motie niet kon worden uitgevoerd, maar de oppositie wilde zo de PVV en de regeringspartijen in verlegenheid brengen.

Tot slot
De motie van wantrouwen is de bekendste vorm van een motie. Dit behelst niet meer dan één zin, maar wel een die grote consequenties kan hebben. Mocht de motie namelijk aangenomen worden dan is er geen basis meer voor het kabinet om door te gaan. Het is wachten op de eerste motie van wantrouwen van dit politieke seizoen, al was de SP fractie er vroeg bij door tijdens het debat over de eurocrisis deze zomer er al een in te dienen tegen premier Rutte. Zoals met veel moties gebeurt: ‘verworpen’!

Comments are closed.

Scroll to Top
English