Bel ons en leg uw vraag voor: 070 - 212 1904

Spoedcursus Politiek # 47: Vakantie voor de politici

Reces begonnen

De Tweede Kamer is vandaag met reces gegaan. Na de laatste stemmingen vannacht kan men nu de batterij opladen tijdens het twee maanden durende reces. Het was een bewogen politiek jaar waarin er veel is veranderd. 

Terugblik

Voorzitter Gerdi Verbeet blikte in de vergadering van gisteren terug op het politieke seizoen: ‘”Het was het eerste parlementaire jaar na de verkiezingen in 2010. Nederland wordt geregeerd door een minderheidskabinet dat steunt op een regeerakkoord en een gedoogakkoord. Een minderheidskabinet dat we in deze vorm eigenlijk nog niet eerder hebben meegemaakt en met een verhouding in zetels die zorgt voor meer spanning in de politieke arena dan in de periode hiervoor. Er is heel veel werk verzet, met name in het afgelopen half jaar. De Voorjaarsnota, de jaarstukken, de Raming van de Kamer, om maar enkele voorbeelden te noemen, zijn allemaal behandeld en afgehandeld. Daarnaast heeft ook het wetgevingsproces het afgelopen jaar niet stil gelegen. Integendeel, er zijn sinds het zomerreces van 2010 266 wetsvoorstellen en 2 initiatiefvoorstellen ingediend en het aantal afgedane wetsvoorstellen bedraagt 275!”

Overigens kan de Kamer altijd zelf besluiten om vóór 6 september terug te keren van reces. Bijvoorbeeld als er zich belangrijke zaken voordien in de kwestie Griekenland. Minister de Jager heeft al aangegeven hier rekening mee te houden. In totaal heeft de Kamer jaarlijks zo’n 15 weken reces. Dit is geregeld een onderwerp van discussie maar concrete wijzigingsvoorstellen doen zich zelden voor.

Comments are closed.

Scroll to Top
English