Bel ons en leg uw vraag voor: 070 - 212 1904

Raadsleden geven debat in Nederlandse gemeenteraden krappe voldoende

Raadsleden kritisch over eigen debatvaardigheid

Het debat in Nederlandse gemeenteraden scoort onder raadsleden een krappe voldoende. Met een 6 gemiddeld scoort het debat iets lager dan het cijfer dat raadsleden geven aan hun eigen prestaties: een 6,8.

Maar liefst 700 raadsleden namen deel aan het landelijke onderzoek van Het Debatbureau over het raadsdebat. We zijn blij met de grote respons en delen graag de samenvatting van de resultaten met u.

 • Raadsleden waarderen de kwaliteit van het gevoerde debat in de eigen gemeenteraad met een 6. De eigen debatvaardigheid wordt beoordeeld met een 6,8.
 • 53% van de respondenten geeft aan tijdens de debatten in raad en commissie werkelijk in staat te zijn (geweest) om anderen te overtuigen.
 • 78% geeft aan interrupties te hebben aangegrepen om politieke verschillen zichtbaar te maken.
  Raadsleden bereiden hun debatten zorgvuldig voor, zo blijkt uit het hoge percentage van 91% dat (zeer) positief op deze vraagstelling antwoordt.
 • Framing wordt minder gebruikt op lokaal niveau. Eenderde van de raadsleden maakt bewust gebruik van de techniek van framing tijdens debatten en publieke optredens. De rest weet het niet of maakt er geen gebruik van.
 • Ook retorische technieken worden minder gebruikt dan zou kunnen. 35% van de respondenten maakt hier (structureel) gebruik van.
 • De ondersteunende rol van de griffie kwam ook aan bod. Een derde van de respondenten heeft voor de ontwikkeling van de debatvaardigheden voldoende training en ondersteuning gekregen vanuit de griffie. Eenderde was hier neutraal over en eenderde kritisch.
 • De top drie van vaardigheden die raadsleden in deze raadsperiode willen versterken zijn:
  1. Draagvlak creëren bij andere fracties
  2. Het gebruiken en doorzien van retorische technieken
  3. Overtuigend spreken in het openbaar

Directeur Frits Bloemberg van Het Debatbureau reageert: “Deze resultaten laten zien dat veel raadsleden hun werk uitermate serieus nemen en hun debatten goed voorbereiden. In het land merken wij echter ook ontevredenheid over de debatten in raad en commissie. Het onderzoek toont aan dat een investering in debatvaardigheid meerwaarde heeft. Wie kennis heeft van de retorica kan hier zelf zijn voordeel mee doen maar is daarnaast ook in staat om zich te verweren wanneer deze technieken tegen hem worden ingezet. Wie iets wil bereiken in  de politiek doet er daarom goed aan om naast een gedegen inhoudelijke voorbereiding ook na te denken over vorm, stijl en techniek. Burgers verdienen een debat waarin zij duidelijk kunnen zien hoe besluiten tot stand komen.”

Open debattrainingen najaar 2018

Voor wie de eigen debatvaardigheid verder wil ontwikkelen organiseert Het Debatbureau dit najaar een speciaal ontwikkelde open debattraining voor raadsleden. Tijdens deze training leert u uw standpunt naar voren te brengen, in debat te gaan met collega raadsleden en meer resultaat te behalen met uw inbreng. De open debattraining vindt vijf keer plaats, verspreid over het land. U heeft de keuze uit vijf trainingsdata en locaties in heel het land.

– Regio Noord: Zwolle, zaterdag 13 oktober 2018.
– Regio Zuid: Eindhoven, zaterdag 27 oktober 2018.
– Regio Midden: Utrecht, zaterdag 3 november 2018.
– Regio Randstad Zuid: Den Haag, zaterdag 10 november 2018.
– Regio Randstad Noord: Amsterdam, zaterdag 17 november 2018.

Zie hetdebatbureau.nl/aanmelden voor meer informatie en de mogelijkheid om in te schrijven.

Over Het Debatbureau

Het Debatbureau is dé expert op het gebied van debatteren in de politiek. Ons team heeft de afgelopen jaren honderden raadsleden door het hele land getraind in debatvaardigheden en presenteren. Met onze trainingen, publicaties en onderzoeken dragen we bij aan aan de debatcultuur in de lokale politiek en vergroten we de effectiviteit van politici in debatten en publieke optredens.

Comments are closed.

Scroll to Top
English